Terapie educationala

Terapia educationala

Terapia educațională a copiilor presupune elaborarea unor programe de lucru proprii, articulate pe principii comune și strategii incluzive, în vederea adaptării și integrării acestora la diferite contexte sociale, prin formarea deprinderilor practice necesare în activitatea curentă, dezvoltarea însușirilor de personalitate, cât și prin formarea unor comportamente adaptative la diferite situații sociale.

Programul de terapie educațională cuprinde următoarele tipuri de activități educaționale :

Formarea autonomiei personale;
Terapie ocupațională;
Ludoterapie;
Stimulare cognitivă;
Socializare.

Obiectivele generale ale terapiei terapiei educaționale sunt:

Educare senzorial motrică primară care are ca și scop consolidarea actului grafic;
Învățarea conduitelor de orientare, de cunoaștere și adaptare la mediul ambient;
Exersarea conduitei independentepentru integrare socială (activități de joc care vizează copilul atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de auditor);
Stimularea procesului comunicațional, prin îmbogățirea vocabularului activ, atât la nivel grafic cât și la nivel expresiv;
Formarea abilităților cognitive (logico-matematice, conceptelor, înțelegerea situațiilor, formarea proceselor cognitive), precum și a comunicării (receptive sau expresive);