Consiliere psihologica

Despre consilierea psihologica

Ce este consilierea psihologică?

În ultimii ani, datorită accesului la informaţie, psihologul şi serviciile pe care acesta le oferă au ieşit tot mai mult din sfera subiectelor tabu, despre care nu discută, şi îşi urmează cursul firesc spre normalitate.

Consilierea psihologică şi educaţională integrează perspectiva umanistă dezvoltată de Carl Rogers încă din 1961, unde problemele psihice nu sunt văzute în mod obligatoriu în termeni de tulburare şi deficienţă, ci în parametrii nevoii de autocunoaştere, dezvoltare personală, întărirea încrederii în forţele proprii şi de adaptare la mediu, indiferent că vorbim de cel familial, şcolar sau profesional.

Alături de psihologii noştri, vă propunem o călătorie care să faciliteze, prin demersurile pe care le presupune, un mod mai eficient de a face faţă stresorilor şi sarcinilor,
pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii. De asemenea, veţi învăţa noi strategii comportamentale ce vă vor permite să valorizaţi potenţialul existent, dar şi modalităţi de a dezvolta noi resurse adaptative. 

Procesul de consiliere pune un deosebit accent şi pe dimensiunea de prevenţie a unor tulburări emoţionale ce pot surveni ca urmare a situaţiilor cu risc sau tensionate pe care le-aţi traversat. 

Sumarizând cele de mai sus, putem concluziona că procesul consilierii psihologice este mai degrabă orientat spre starea de bine decât spre starea de boală, sănătatea emoţională reprezentând un dezirat fundamental al persoanelor, fie ei copii, adolescenţi, adulţi sau vârstnici.